Ylästön koulun uudet kotisivut

Ylästön koulun uudet kotisivut ovat työn alla ja tulevat käyttöön kevään aikana. Tätä blogia ei enää päivitetä.

Yhteisöllisyys ja sen vahvistaminen

Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on uusi kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen yhteistyönä opetusministeriön rahoituksella (2006-2009). KiVa-tiimin jäseninä toimivat lukuvuonna 2009-2010 luokanopettajat Elina Neulaniemi ja Merja Kivioja sekä koulukuraattori Tiina Ojala. Tiimin jäsenet ovat olleet mukana KiVa Koulu -koulutuksessa.
Työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi 2009 ti 18.8. - ti 22.12.2009. Syysloma to 15.10. - su 18.10.2009. Joululoma ke 23.12.2009 - ke 6.1.2010. Kevätlukukausi 2010: to 7.1. - la 5.6.2010. Talviloma ma 22.2. - su 28.2.2009 (viikko 8). Lisäksi on päätetty seuraavasta työajan muutoksesta: lauantaityöpäivä 3.10.2009 korvaava vapaapäivä keskiviikko 14.10.2008.
Oppituntien alkamis- ja päättymisjat:
8.00-8.45, 9.00-10.30 (1.-3.luokat), 9.00-9.45 (4.-6.luokat), 10.00-10.45 (4.-6.luokat), ruokailu- ja ulkoilutauko, 11.15-12.00, 12.15-13.00, 13.15-14.00, 14.15-15.00.

Toiminta-ajatus

Ylästön koulu on nykyaikainen, ergonominen, terveellinen ja esteettinen opiskeluympäristö. Kasvatuksen ja opetuksen perusta on yhteisvastuullinen. Koulussa on kannustava, turvallinen, yhteisöllinen ja rauhallinen ilmapiiri. Opettajia on helppo lähestyä ja he kohtaavat oppilaat yksilöinä.Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja opetusvälineitä.

Koulussamme opiskelee tällä hetkellä 484 oppilasta ja työskentelee 37 opettajaa.
Koulunkäyntiavustajia on viisi. Neljä toimii pääsääntöisesti erityisluokissa, yleisopetuksessa on yksi avustaja, jonka painopiste on alkuopetuksessa. Läksykerhot toteutetaan myös avustajavoimin.

Musiikkiluokat:

Koulussamme toimii musiikkiluokat vuosiluokilla 3-6. Oppilaaksi ottaminen tapahtuu testauksen perusteella. Hakeutuminen testeihin tapahtuu 2. vuosiluokan marras-joulukuussa, ja testit pidetään tammikuussa. Seuraava mahdollisuus hakeutua musiikkiluokalle on ennen yläkouluun siirtymistä. Musiikkiluokkalaiset opiskelevat musiikkia neljä (4) tuntia viikossa.

Kieliohjelma:

A-kieli englanti. Toisella vuosiluokalla jatkuu varhennettu englannin kielen opetus. Vapaaehtoinen A-kieli, ruotsi, luokka-asteet 4, 5 ja 6; ranska 5. luokka-aste.


Koulun oppilaskunta:

Ylästön koulussa toimii oppilaskunta, joka osallistuu mm. koulun juhlien suunnitteluun ja toteutukseen, järjestyssääntöjen laatimiseen, kierrätykseen, kiusaamisen vastaiseen työhön ja erilaisten teemapäivien ja tapahtumisen järjestämiseen. Ylästön koulun oppilaskunnalla on hallitus, johon kuuluu jäsen sekä varajäsen jokaiselta luokalta. Hallituksen toimikausi kestää yhden kalenterivuoden joulukuusta joulukuuhun. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi kestää puoli vuotta kerrallaan. Hallitus kokoontuu kerran kolmessa viikossa ja sen eri toimikunnat viikoittain. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Sari Köyhäjoki ja Heini Keinänen.